Odkażanie i dezynfekowanie powierzchni jest bardzo istotne

Dwutlenek chloru, a w szczególności ozon, należy uważać za przydatne dodatki do chlorowania, ale przed usunięciem większości materii organicznej nie należy stosować żadnych silnych środków utleniających.

Każdy, kto pracuje w branży sprzątającej, wie, że czyste i zdezynfekowane powierzchnie mają kluczowe znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Niedawne wybuchy zachorowań i pojawianie się zjadliwych mikroorganizmów podkreślają ten fakt. Ogólnie rzecz biorąc, specjaliści próbują uczynić powierzchnie często dotykane wolne od szkodliwych poziomów patogenów w warunkach komercyjnych i medycznych. Powierzchnie przede wszystkim należy porządnie wyczyścić i osuszyć, a dopiero później spryskać środkiem dezynfekującym lub odkażającym i wytrzeć. Można również zastosować bardziej nowoczesne i zaawansowane rozwiązania, takie jak ozonowanie czy odgrzybianie. Czyszczenie i suszenie powierzchni detergentem nie bakteriobójczym jest skuteczne przeciwko niektórym patogenom, ale nie wszystkim. Odkażanie i dezynfekowanie powierzchni jest bardzo istotne

Patogeny, takie jak Salmonella i toksynotwórcze bakterie E.

Coli, czyli mikroorganizmy Gram-ujemne, są na ogół przystosowane do wilgotnego środowiska, więc początkowe usunięcie następuje po wytarciu powierzchni, co pomaga zabić więcej zarazków, ale wymaga to czasu. Jednak jeśli chodzi o rodzaje patogenów, które dobrze przeżywają na powierzchniach, czyli mikroorganizmy Gram-dodatnie, takie praktyki nie sprawdzą się. Dodatkowo detergenty nie bakteriobójcze mogą przenosić patogeny ze skażonych do czystych miejsc w trakcie rozpylania, zwiększając w ten sposób ryzyko infekcji. Czyszczenie powierzchni chemicznymi środkami jest najbardziej powszechną praktyką w wielu przedsiębiorstwach, a dezynfekcja Garwolin to odpowiednie rozwiązanie. W większości przypadków powierzchnie są spryskiwane środkiem dezynfekującym, a następnie po określonym czasie wycierane do sucha. Bardziej skutecznym podejściem jest ozonowa dezynfekcja powierzchni, w której wilgotne powietrze jest dostarczane bezpośrednio do zanieczyszczonych powierzchni za pomocą pary przez komercyjny system parowy.