Praca za granicą a zobowiązania wobec fiskusa

Coraz więcej Polaków pracuje za granicą, należy wówczas pamiętać o zobowiązaniach wobec polskiego fiskusa.

Osoby, które są rezydentami podatkowymi w Polsce, jednak uzyskują dochody z zagranicy, mają obowiązek rozliczenia podatku w polskim Urzędzie Skarbowym. Należy zwrócić uwagę na przepisy, które regulują kto jest osobą zamieszkującą w Polsce, co wiąże się z opodatkowaniem w kraju. Jest to osoba, która posiada na terenie Polski centrum interesów gospodarczych lub osobistych.

Praca za granicą a zobowiązania wobec fiskusa

Kiedy unikamy płacenia podwójnego podatku?

Polacy pracujący za granicą, którzy posiadają w Polsce rodzinę, mogą zostać uznani za osoby kwalifikujące się do posiadania tytułu polskiego rezydenta podatkowego. Dodatkowo, jeżeli osoba przebywa na terenie Polski przez okres krótszy niż 183 dni w roku podatkowym, również w świetle prawa uznana jest za polskiego rezydenta podatkowego. W przypadku interesów życiowych może może zostać wzięta pod uwagę także aktywność polityczna czy też społeczna, kulturalna w kraju. Dlatego nie zawsze sposób rozliczania się jest jednoznaczny.

Pracodawcy zagraniczni będą pobierali z wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy, często polscy pracownicy samodzielnie rozliczają się z tej kwoty w Urzędzie Skarbowym właściwym dla danego kraju. Przepisy mówią o unikaniu podwójnego opodatkowania, zatem jeżeli zapłaciliśmy podatek w Wielkiej Brytanii czy też Holandii, wówczas nie występuje konieczność płacenia podatku po raz drugi w Polsce. Regulują to różne umowy międzynarodowe pomiędzy państwami. Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma krajami, będzie to przykładowo Wielka Brytania, Włochy, Stany Zjednoczone, Austria, Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Norwegia oraz o wiele innych krajów, w których często pracę podejmują Polacy. W tym przypadku jeżeli pracujemy w kraju, z którym podpisana jest umowa, podatnik będzie płacił podatki tylko w danym kraju.

Dzięki temu nie występuje podwójne opodatkowanie, które mogłoby doprowadzić do opłaty podatku w kraju zatrudnienia oraz w Polsce. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy osoba posiada w Polsce interesy, rodzinę, konto bankowe, kredyt. Dlatego warto zasięgnąć informacji, upewnić się w jaki sposób należy się rozliczać pracując za granicą.