Czym charakteryzują się opakowania ekologiczne?

Opakowania są niezbędnym elementem odpowiedzi na kluczowe wyzwania związane ze zrównoważoną konsumpcją żywności na całym świecie, co wyraźnie dotyczy minimalizacji wpływu na środowisko pakowanej żywności.

Innowacyjne, zrównoważone opakowanie ma na celu rozwiązanie problemu marnotrawienia żywności i ograniczenie strat poprzez zachowanie jakości żywności, a także kwestie bezpieczeństwa żywności poprzez zapobieganie chorobom przenoszonym przez żywność i skażeniu chemikaliami żywności. Ponadto musi zająć się długoterminową, kluczową kwestią trwałej dla środowiska akumulacji odpadów z tworzyw sztucznych, a także oszczędzania ropy naftowej i surowców żywnościowych. Wśród potencjalnych rozwiązań, pro ekologicznych produkcja polimerów biodegradowalnych mikrobiologicznie z pozostałości odpadów rolno-spożywczych wydaje się obiecującą drogą do stworzenia innowacyjnej, bardziej odpornej i produktywnej gospodarki opakowaniami żywności opartej na odpadach. Obecnie przemysł szuka pomysłu na najlepsze rozwiązanie opakowaniowe, które przyczyni się do ogólnego zmniejszenia strat żywności i trwałej akumulacji plastiku. Opakowania mają duże znaczenie w procesie jakim jest zrównoważona konsumpcja żywności i świadomość ekologiczna. Czym charakteryzują się opakowania ekologiczne?

Opakowanie jest zwykle błędnie traktowane jako dodatkowy koszt ekonomiczny i środowiskowy, a nie wartość dodana w zakresie redukcji odpadów.

Jednak opakowania ekologiczne mogą być powtórnie przetwarzane, dzięki czemu mogą zostać powtórnie użyte. Dobrym przykładem wykorzystania surowców wtórnych są przykładowo ekologiczne kubki do kawy. Pośród opakowań wykorzystujących surowce wtórne możemy znaleźć także różne miski i talerze, a także opakowania obiadowe. Są to charakterystyczne opakowania, na zupę czy drugie danie w które pakowane jest jedzenie jakie zamawiamy na wynos do pracy. Także pudełka do pizzy produkowane są z kartonów ekologicznych. Wiele towarów jakie kupujemy na co dzień także posiadają opakowania które zostały wykonane z surowców wtórnych.