W rolnictwie na całym świecie stosuje się herbicydy

Obecnie rolnictwo na całym świecie opiera się na stosowaniu środków ochrony roślin, takich jak insektycydy zwalczające szkodniki owadzie, fungicydy zwalczające choroby, oraz herbicydy zwalczające chwasty.

Wiele rodzajów owadów, gryzoni, grzybów i niepożądanych roślin każdego roku powoduje znaczne straty w plonach, aby zatem produkcja roślin spożywczych była opłacalna, rolnicy i hodowcy warzyw oraz owoców używają agrochemii, aby uzyskać zadowalające zbiory wysokiej jakości, smaczne i bezpieczne.

W rolnictwie na całym świecie stosuje się herbicydy

Dlaczego należy zwalczać chwasty?

Chwasty to rośliny rosnące tam, gdzie nie są pożądane. Mogą zmniejszyć plony, konkurując z uprawami o wodę, składniki odżywcze pobierane z gleby i światło. Niektóre chwasty uwalniają toksyny, które hamują wzrost upraw, inne mogą być siedliskiem owadów, chorób lub nicieni atakujących uprawy. Chwasty często przeszkadzają w zbiorach, a czasami zanieczyszczenie nasionami chwastów lub innymi częściami roślin może sprawić, że uprawa stanie się niezdatna do sprzedaży.

Chwasty można klasyfikować zgodnie z ich cyklem życiowym, wyróżnia się zasadniczo trzy rodzaje chwastów, a mianowicie chwasty jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie. W zależności od rodzaju chwastów stosuje się różne metody zwalczania, jak kontrola kulturowa, metoda mechaniczna oraz preparaty chwastobójcze, czyli herbicydy. Kontrola kulturowa, czyli konkurencja upraw, jest bardzo przydatną metodą zwalczania chwastów.

Praktyki zarządzania uprawami, które mogą poprawić konkurencyjność upraw, to wybór upraw i odmian, data sadzenia, populacja, żyzność gleby, drenaż i inne. Zalecane praktyki produkcji roślinnej są również korzystnymi praktykami zwalczania chwastów. Płodozmian może być również pomocny w utrzymaniu odpowiedniej kontroli chwastów, ponieważ wiele odmian chwastów nie toleruje płodozmianu. Kontrola mechaniczna polega na zakopywaniu chwastów lub niszczenia ich podziemnych części podczas uprawy roli. O zwalczaniu chwastów w plonach rzepaku przeczytasz na stronie https://zwalczamychwasty.pl/jaki-oprysk-na-chwasty-w-rzepaku/. Pierwszym krokiem w skutecznej chemicznej kontroli chwastów za pomocą herbicydów jest prawidłowa identyfikacja gatunku roślin niepożądanych. Jednoroczne chwasty są łatwiejsze do zabicia, gdy są małymi sadzonkami i gdy warunki sprzyjają szybkiemu wzrostowi.