Jest wiele rzeczy do rozważenia przed rozwodem

W obliczu postępowania rozwodowego ważne jest, aby zrozumieć przepisy dotyczące rozwodu.

Może nam w tym pomóc adwokat, który praktykuje prawo rodzinne, zajmuje się rozwodami, opieką nad dziećmi, podziałem majątku wspólnego, alimentami. Osoba, która chce się rozwieść, może złożyć w sądzie wniosek o rozwód bez winy. W przypadku rozwodu bez winy małżonek, który wnosi o rozwód, nie musi udowadniać żadnej winy rozpadu małżeństwa w stosunku do drugiego małżonka, takiej jak cudzołóstwo, nałogi, porzucenie lub znęcanie się.

Jest wiele rzeczy do rozważenia przed rozwodem

Prawnik może nam pomóc przejść przez proces rozwodowy

Aby wnieść o rozwód bez winy, wystarczy przytoczyć różnice nie do pogodzenia lub rozpad pożycia małżeństwa nie do naprawienia. Żaden z małżonków nie jest zobowiązany do podania innych powodów podczas składania wniosku oraz w trakcie sprawy rozwodowej. Podczas rozwodu dzielony jest również wspólny majątek nabyty w trakcie trwania małżeństwa, taki jak nieruchomości, samochody, aktywa i inne. Każda ze stron zachowuje swoją odrębną własność lub majątek nabyty przez jedną ze stron w drodze dziedziczenia, zapisu, darowizny.

Rozwód bezsporny oznacza, że oboje małżonkowie zgadzają się na rozwód i oboje zgadzają się na podział majątku, ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem i alimenty. Jeśli którykolwiek z tych aspektów rozwodu nie jest uzgodniony między małżonkami, sprawa rozwodowa potrwa znacznie dłużej i będzie bardziej kosztowna. Jeśli rozważasz złożenie pozwu o rozwód, zawsze powinieneś skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który zajmuje się prawem rodzinnym, i wyjaśni wszelkie kwestie związane z prawnym zakończeniem małżeństwa.

Rozwód jest oczywiście całkowitym rozwiązaniem związku małżeńskiego. Cały majątek wspólny jest dzielony, ustalane jest wsparcie finansowe, alimenty, poczynione są przygotowania do opieki nad dziećmi i odwiedzinami, a żona może wrócić do swojego poprzedniego nazwiska. Możemy skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej ze strony https://kancelariamistewicz.com.pl/sprawy-cywilne/sprawy-rozwodowe/. Prawnik może doradzić w sprawie procesu związanego z procedurą rozwodową, korzyści i problemów oraz innych czynników, które możesz wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o separacji lub rozwodzie.