Jak chronić ptaki bytujące w nieruchomościach

W wielu sytuacjach możemy się spotkać z koniecznością przeprowadzenie obserwacji i wydania opinii ornitologicznej.

Może takie działania wykonać tylko ornitolog, który jest ekspertem od ptaków, ma odpowiednie wykształcenie i długoletnie doświadczenie w rozpoznawaniu gatunków ptaków, okresów lęgowych poszczególnych ptaków. Tego typu opinie są niezbędne przy pracach budowlano-remontowych na nieruchomościach, na których stwierdzono bytowanie czy gniazdowanie ptaków, jak również przy wycince drzew, remontach dróg, zakładaniu instalacji wiatrowych czy fotowoltaicznych.

Jak chronić ptaki bytujące w nieruchomościach

W czym może pomóc opinia ornitologiczna

Jeśli ornitolog stwierdzi obecność ptaków w budynku, to wszelkie działania i prace modernizacyjne czy wyburzeniowe należy podejmować poza okresem lęgowym występujących gatunków ptaków. Należy również wiedzieć, jak działać zgodnie z prawem, przestrzegać przepisów o ochronie przyrody i gatunkowej, aby nie popełnić przestępstwa. Nie można w żaden sposób ptaków niepokoić, płoszyć, uniemożliwiać im dostępu do miejsc gniazdowania, niszczyć gniazd i jaj, zabijać piskląt i osobników dorosłych. Trzeba również zwrócić szczególną uwagę, aby nie zamurować ptaków wraz z gniazdami w budynku.

Wiele gatunków ptaków gniazduje i ma swoje siedliska na terenach mieszkalnych człowieka, wiele z nich wybiera na swoje miejsca bytowe nieruchomości. Obecność ptaków ornitolog może zauważyć przykładowo w szczelinach elewacyjnych, w otworach wentylacyjnych, na poddaszu, na stropodachach, przy rynnach, rurach. Jeśli nie ma możliwości pozostawienie dostępu dla ptaków do siedlisk, na przykład ze względów sanitarnych, należy ten fakt zgłosić pisząc wniosek do Generalnej lub Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Rozwiązaniem wygodnym dla inwestora może być instalacja budek lęgowych dla ptaków na elewacji budynku jako rekompensata środowiskowa. Na stronie https://ornitolog.net.pl możemy znaleźć więcej informacji na temat opinii ornitologicznych. Możemy w ten sposób nie tylko przestrzegać prawa, ale również pomóc zapobiegać zmniejszaniu się liczebności wielu gatunków ptaków chronionych, jak jerzyki, oknówki, pustułki czy wróble.