Zwalczanie chwastów w zbożach jarych

Ochrona zbóż przed chwastami jest elementem dającym możliwość uzyskania znacznie obfitszych plonów. Istotne jest jednak to, aby ochrona zbóż była prowadzona w sposób prawidłowy.

Najpopularniejsze jest prowadzenie zabiegów herbicydowych, aczkolwiek nie są one konieczne w każdej sytuacji. Bardzo istotnymi elementami jest zastosowanie właściwego preparatu, odpowiednie warunki siedliskowe jak również wykonanie oprysków w odpowiednim terminie. Bardzo ważne jest postawienie odpowiedniej diagnozy. Jeśli mamy bowiem wiedzę na temat tego, z jakimi chwastami walczymy, możemy określić czy konieczny jest oprysk herbicydowy oraz jakie środki będą najbardziej właściwe do zastosowania.

W przypadku upraw zbóż jarych bardzo istotne jest to, aby oprysk herbicydowy był przeprowadzony nie tylko w okresie wiosennym, ale także w okresie jesiennym. Jeśli mowa jest o chwastach występujących w zbożach jarych, to do tych najczęściej występujących na pewno można zaliczyć miotłę zbożową, chaber bławatek, przytulię czepną czy też niektóre z chwastów rumianowatych.

Dobranie właściwego środka przeciw chwastom nie jest trudne z uwagi na to, że na rynku obecnych jest wiele różnych środków.

Mają one bardzo zróżnicowane działanie. Można zatem zastosować środki, które hamują rozwój aminokwasów rozgałęzionych, można postawić na te, które regulują wzrost jak również można postawić na te, które zakłócają równowagę hormonalną w chwastach. Przy wykonywaniu oprysków czasem wykorzystuje się także określone adiuwanty, czyli środki zwiększające precyzję wykonywania oprysków. Nie zawsze jednak są one konieczne. Przy wykonywaniu oprysków bardzo istotne jest także zastosowanie dobrej jakości wody jak również prawidłowa technika oprysku. Na stronie internetowej zwalczanie chwastów w zbożach jarych mamy dostęp do znacznie szerszej informacji na ten temat, które warto wykorzystać podczas planowania oprysków i podczas ich wykonywania.