Jak wygląda praca tłumacza przysięgłego?

Chcąc pracować w zawodzie tłumacza przysięgłego musimy odbyć egzamin.

Można do niego przystąpić jeszcze w trakcie studiów jednak wykonywać zawód można dopiero po obronie magistra. Praca w instytucji jaką jest biuro tłumaczeń wymaga spełnienia wielu warunków m.in. niekaralność, ukończenia studiów kierunkowych, posiadanie obywatelstwa polskiego. Egzamin obejmuje tłumaczenia pisemne i część ustną. Dwa tłumaczenia pisemne wykonuje się z języka polskiego na język obcy i odwrotnie. W każdym zestawie tekstów do tłumaczenia znajduje się tekst prawniczy, pismo sądowe lub urzędowe na którym wykonuje się tłumaczenia specjalistyczne. Gdy zaliczy się cześć pisemną następuje ustna. W niej również tłumaczenia specjalistyczne dokumentów prawniczych czy urzędowych są podstawą. Wygląda to tak, że egzaminator odtwarza lub odczytuje fragment tekstu z przerwami do tłumaczenia. Ocenie jest poddawana terminologia, gramatyka, ortografia, fleksja, styl, frazeologia i zgodność z oryginałem, części ustnej dykcja, fonetyka intonacja i płynność wypowiedzi. Po zdanym egzaminie i uzyskaniu dyplomu magistra z danej dziedziny można szukać gdzie znajduje się najbliższe biuro tłumaczeń i składać tam swoje CV. Wielu tłumaczy przysięgłych specjalizuje się w jakiejś wąskiej dziedzinie.

Przykładowo może być to medycyna, gdzie tłumaczenia mogą potrzebować przykładowo instrukcje zażywania leków, czy też dokumentacja związana ze sprzętem medycznym.

Ale może być to także historia choroby, oczywiści będzie to wymagało od tłumacza także nieco wiedzy medycznej. Z tego rodzaju usług korzysta także wiele firm, które importują towary z zagranicy, wówczas dobrym pomysłem będzie biuro tłumaczeń Warszawa jest miastem gdzie znajduje się urząd celnym, do którego trzeba dostarczyć określone dokumenty, kiedy prowadzimy import towarów. Może być to faktura, umowa, ale także certyfikat CE, który jest konieczny do dopuszczenia towaru w krajach Unii Europejskiej. Potrzebne mogą być także inne rodzaje usług, przykładowo tłumaczenia w czasie rozmów, czy też telekonferencji. Dzięki temu firmy z dwóch końców świata bez problemu się zrozumieją. Wówczas tłumacz pracuje w czasie rzeczywistym, na bieżąco tłumacząc wszystkie kwestie.