Jak należy stosować herbicydy?

Środki ochrony roślin, mogą skutecznie usuwać chwasty z naszych upraw.

Obecnie nowoczesne preparaty mogą działać tylko na określone rodzaje roślin, nie naruszając przy tym roślin uprawnych. Tego rodzaju środki to herbicydy selektywne, które niszczą tylko rośliny nieoporządzane. Wiele środków ochrony roślin niszczy chwasty zanim zaczną kwitnąć. Chwasty nasienne, takie jak mniszek lekarski, kwitną kilka tygodni po wykiełkowaniu. Od momentu rozwoju chwastów chwasty nieuchronnie rozprzestrzeniają się na całej powierzchni upraw. Herbicydy można sklasyfikować zgodnie z procesem roślinnym, na który ma wpływ, na przykład fotosyntezą, podziałem komórek lub określonymi celami enzymatycznymi. Często odzwierciedla to praktyczne zastosowania produktów herbicydowych. Na przykład te, które wpływają na fotosyntezę, są stosowane powschodowo i często działają szybko.

Jak należy stosować herbicydy?

Inne które wpływają na podział komórek, są często herbicydami przedwschodowymi, które wpływają na kiełkujące nasiona.

Herbicyd to substancja chemiczna, która jest stosowana do hamowania lub przerywania rozwoju niepożądanych roślin, czyli chwastów, na gruntach, które były lub będą uprawiane. Jako chwasty rozumiemy te rośliny, które rosną i rozwijają się w miejscu lub czasie, które nie są pożądane przez rolników. Aby wybrać herbicyd, weźmiemy pod uwagę stan uprawy, stan i rodzaj chwastów, które chcemy zwalczać, a także fizyczne właściwości gleby. Herbicydy można znaleźć na rynku w postaci stałych lub płynnych. Zależy to od składników aktywnych i sposobu ich aplikacji. Na różnych uprawach można stosować herbicydy zboża, także mogą być oczyszczane z chwastów, które zagrażają uprawom. Należy zwrócić uwagę na aplikacje herbicydów. Na opakowaniu znajdziemy z pewnością instrukcję jak powinny być rozpuszczane herbicydy, oraz w jakiej ilości powinny być aplikowane. Może to dotyczyć przykładowo ilości roztworu stosowanego na hektar upraw. Oczywiście należy zwrócić uwagę na pogodę, oprysków nie należy stosować w czasie dużych wiatrów, ponieważ substancje mogą trafić na inne uprawy.